E-book vásárlási feltételek

Általános tájékoztatás és vásárlási feltételek

 • A sminkelmélet alapok elnevezésű e-bookot a megvásárlást követően 2 napon belül e-mailen fogom részedre kiküldeni. A fájl mérete nagy, ezért külön programon keresztül fogod megkapni. Ezt követően pár napod lesz arra, hogy lementsd magadnak, utána már nem lesz elérhető e-mailben. 
 • Mammutmailen keresztül kapod e-mailen, ha nem érkezett meg vagy nem találod, KÉRLEK NÉZD MEG A SPAM MAPPÁBAN IS, ILLETVE AZ EGYÉB PROMÓCIÓK STB. MAPPÁKBAN IS. Lehet ott landol. 
 • A dokumentum nem szerkeszthető, nem nyomtatható! A számítógépre lementve tudod majd olvasni! Jelszóval védett, minden megnyitásnál szükséged lesz rá, melyet szintén meg fogsz kapni hozzá! (Figyelj majd a kis és nagy betűkre is!)

 • A dokumentum nagy, így telefonról valószínűleg nem tudod majd megnyitni. Pdf fájlformátum, ezért az olvasásához ehhez szükséges programra lesz szükséged! (Adobe)

 • Az e-bookot sminkoktatók, sminkiskola tulajdonosok, és akik sminkoktatásokat tartanak, sajnos NEM TUDJÁK MEGVÁSÁROLNI!

 • Az e-bookhoz tartozó facebook csoportba, ahol az e-bookhoz tartozó mini videókat is találod, ezen a linkeken tudsz csatlakozni, miután megvásároltad az e-bookot:

https://www.facebook.com/groups/retidorasminkesszakmaiebook

A csoporton belül a beállításoknál a „ fül alatt „ ne felejtsd el beállítani, hogy követed a csoportot, és szintén ezen belül, az „értesítések” alatt pedig azt jelöld be, hogy  ”Minden bejegyzésről” , különben előfordulhat, hogy nem veszed majd észre a posztokat.

Kérlek, csak azután kérd a jelentkezés jóváhagyását, ha kifizetted az e-bookot.

Jogi nyilatkozat:

Kérlek olvasd el!
A jogsértő magatartást tanúsító személyt jelen nyilatkozat el nem olvasása nem mentesíti a kötbér megfizetése alól.

Azzal, hogy a Vásárló megvásárolta az e-bookot, elfogadja az alábbi feltételeket:

1. A Sminkelés alapjai e-book felhasználói jogosultságai:

1.1. A Sminkelés alapjai e-book elnevezésű dokumentum teljes tartalma Réti Dóra E.V. (továbbiakban Szolgáltató) szellemi tulajdona.
A Szolgáltató adatai:
Réti Dóra E.V.( Adószám: 60348056-1-42, Vállalkozói igazolvány száma: 20444604. E-mail: [email protected])
1.2. Szolgáltató fenntart minden, a dokumentum bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A dokumentumhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
1.3. Tilos a dokumentum oldalainak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. A dokumentumot vagy tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából –merevlemezére mentheti, de ebben az esetben sem jogosult a dokumentum így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, oktatási célú felhasználására. Az Elektronikus könyvet tilos harmadik személynek használatba adni, kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni, más egyéb módon továbbhasznosítani.
1.4. A Sminkelés alapjai e-book oldalai és a hozzá tartozó videók teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott (megcsonkított) részt pedig nyilvánossághoz, bármely módon újraközvetíteni tilos!
1.5. Kizárólag a Vásárló vagy az általa megadott személy minősülhet jogszerű használónak.
1.6. Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
1.7. Az Elektronikus könyv a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.
1.8. Az e-bookban közölt, megjelenített képek/termékek saját forrásból származnak vagy a
képeket/termékeket a tulajdonosai, illetve jogosultjai biztosították a Szolgáltató számára vagy szabadon felhasználható forrásból származnak. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2. Szerzői jogok, jogellenes felhasználás:

2.1. Az Elektronikus könyv egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi vagy nem anyagi formában történő bármilyen felhasználása, és minden egyes felhasználás kizárólag a Szerző előzetes és célhoz kötött engedélyével, személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával történhet.
2.2. A Szerző előzetes írásbeli engedélye és a hozzá kapcsolódó forrásmegjelölés nélkül mind online, mind nyomtatott formában tilos a mű bármely technikai eljárással történő, bármely adathordozóra történő átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése, vagy más módon történő felhasználása.
2.3. A szerzői jogok megsértése, a tartalmakkal való bármely visszaélés vagy a célhoz kötöttség elvét sértő felhasználás esetén a jogsértővel szemben a Szerző fenntartja a jogot, hogy mind polgári jogi, mind büntetőjogi jogkövetkezményeket érvényesítsen.
2.4. Ennek értelmében jogellenes felhasználás esetén (70% átfedés az eredeti műhöz képest már átvételnek minősül) a jogsértő fél 40.000 FT+ÁFA/nap/átvett oldal kötbért köteles fizetni a Szerző részére. A jogsértő magatartást tanúsító személyt jelen nyilatkozat el nem olvasása nem mentesíti a kötbér megfizetése alól.
2.5 A Vásárló a könyv részének vagy egészének felhasználása esetén köteles a Szerző írásbeli engedélyének beszerzésére, a szerzői jog ellenértékének megfizetésére, és/vagy a felhasználás során a Szerző nevének és a forrás mű címének feltüntetésére.
2.6 Amennyiben a békés megegyezés feltételei nem valósulnak meg, a Szerző a jogsértővel szemben polgárjogi és büntetőjogi eljárást kezdeményezhet.
2.7 A szerzői jogi törvény 2019.12.31-től hatályos rendelkezései: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV&timeshift=20191231

3. Jogfenntartás
3.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Elektronikus könyv bárminemű módosítására.
3.2 A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.

A sminkelmélet alapok szakmai e-book és a hozzá tartozó videók nem helyettesítik a személyes oktatást! Önmagában a megvásárlása és elolvasása nem elegendő ahhoz, hogy valaki profi sminkessé váljon! Ez egy olyan tudásanyag, mely birtokában rengeteg hasznos információhoz juthatsz, ami által meglévő tudásod még tökéletesebben tudod alkalmazni. Kezdőként pedig iránymutatást adhat.

 Árak:

– Saját tanulóknak, aki 40-100 órás képzést végeztek nálam: 18.000ft
– Online sminkvideós klubtagoknak: (akik legalább 3 hónapig tagok voltak) 30.900ft
– Teljes ár: 35.900ft

Amennyiben a fentiek tudatában szeretnéd megvásárolni a sminkelmélet alapjai e-bookot, kérlek teljesítsd a következő feltételeket:

Válasz e-mailben küld vissza a következő információkat:

 1. Az alábbi mondatot: „Az e-book vásárlásával kapcsolatos tájékoztatót, feltételeket és a jogi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom „
 2. Az átutalásos számlához szükségem van az adataidra:
  – Név (Cégnév):
  – Cím:
  – (Adószám, ha el szeretnéd számolni):
  – E-mail cím
 3. Végeztél e nálam 40-100 órás sminktanfolyamot? 
 4. Rendelkezel e legalább 3 havi online sminkvideós tagsággal?
 5. Foglalkozol sminkoktatással?

A befizetést a visszaküldött információk (benne az adatok) után fogod tudni intézni. Kapni fogsz egy átutalásos számlát e-mailen billingó programon keresztül tőlem, ami alapján utalni tudsz. Kérlek az utalásnál a közlemény rovatba tüntesd fel a neved, és a számla sorszámát.

És egy kis kötelező rész:

 Az adatkezelésre vonatkozó szabályok:

A jelentkező jelen nyilatkozattal hozzájárulását adja személyes adatainak szerződéskötés és / vagy számla kiállítás céljából történő kezeléséhez Réti Dóra E.V. részére (Székhely:  1084 Budapest, József utca 37. 2. em. 5/a  Adószám: 60348056-1-42.  E-mail: [email protected]), mint Adatkezelő.

Az Adatkezelő az adatszolgáltatást későbbi szerződéskötés előfeltételeként értelmez, így az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képzi. A személyes adatok köre és célja, amiket az Adatkezelő kér: név, lakcím – az azonosításhoz; telefonszám – a kapcsolattartáshoz, számlázási cím – a számla kiállításához.  Az adatokat a Szolgáltató a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzi meg, ez a hatályos jogszabályok szerint 5 év.

Az érintett vonatkozó jogai: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adataihoz történő hozzáférést, azok módosítását vagy törlését, kezelésük korlátozását az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja kezdeményezni az érintett:
Telefonon: +36 70 318-7521
E-mailben: [email protected]

Az érintett megtagadhatja az adatok megadását, de ez azzal jár, hogy az Adatkezelő / Szolgáltató nem tud a szolgáltatás igénybevételéhez szerződést, számlát kiállítani, amelyek hiányában az érintett nem tudja igénybe venni a szolgáltatást.

Az  Adatokat az Adatkezelő a https://www.retidorasminkiskola.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen is olvasható Adatvédelmi Tájékoztató szellemében kezeli, azokat kizárólag a könyvelést végző Adatfeldolgozó partner láthatja az Adatkezelőn kívül.